top of page
2-01.png

PerHealth.

PerPerson.

Creating a Personalized Future, Together

מחומש-04.png
מחומש-06.png
מחומש-03.png
2-01.png

קהילת השינוי PerHealth. PerPerson הקומה במטרה לקדם את תחום הבריאות המותאמת אישית בארץ ופועלת באמצעות צוותי משימה שמובילים ומקדמים את השינוי בשטח.

במסגרת פעילות הקהילה התאגדו מומחים ומובילים ממגוון דיסציפלינות יחדיו, המחויבים לקדם וליישם את תחום הבריאות מותאמת אישית בישראל- ואנחנו שמחים להציג את עיקרי העשייה וכיווני הפעולה להמשך.

בראשית הקמתה של הקהילה זיהינו שלושה צירי השפעה מרכזיים סביבם פועלת הקהילה ואותם היא שואפת לקדם על מנת לראות שינוי אמיתי בתחום:

אייקונים_03-10.png
אייקונים_03-09.png
אייקונים_03-08.png
מחומש-12.png
מחומש-11.png

הנגשת מידע רפואי למטופל

מחומש-12.png
מחומש-11.png
מחומש-11.png
מחומש-11.png
מחומש-13.png

ליווי מסע מטופל

תמיכה במטופלים 360

ערך למטופל באמצעות ניטור ומעקב 

PROMs ככלי להתאמת הטיפול

יצירת מיקרו-סיסטמים של דאטה

מחומש-06.png

מודלים כלכליים מבוססי תוצאים

מחומש-13.png

מודלים כלכליים בהסתכלות הוליסטית

1אירוע_בריאות_מותאמת_אישית_save_the_date

גג

פיתוח של מודל אדפטיבי ובר-קיימא של בריאות מותאמת אישית המתבסס על שיתוף פעולה

בין מערכת הבריאות הציבורית לבין מערכת הבריאות הפרטית והביטוחים הפרטיים. 

מחומש-05.png

כיווני פעולה

התובנות

מודלים כלכליים בראייה הוליסטית

- בחינה של מודל כלכלי ועלויות מימון לאורך מסע מטופלת בתחום של סרטן 

   שד (ובהמשך בתחום נוסף)

-  סיוע בבחינת הכלי הביטוחי שמקדם משרד הבריאות

   (ביחד עם רשות שוק ההון) 

-  מוטיבציה ומודלים - זיהוי של המטוביוציו והאינטרסים של הגורמים

   השונים בתהליך

נייר המלצות לגורמים הרלוונטים:

- הצעה למודל כלכלי שיפתור את בעיית כפל הביטוחים

- מיפוי חסמים רוחביים על בסיס 2-3 תחומים ספציפים שיבחנו ע״י הקבוצה

- על בסיס 2-3 תחומים ספציפיים שיבחנו ע״י הקבוצה

ז׳ק בר, חברת רוש | דר׳ אסף גרטלר, מרכז רפואי אקדמי הדסה | אריאלה תורן, משר הבריאות | דר׳ מיקי הלברטל, מרכז רפואי רמב״ם | אבי פלאי, חברת רוש | שרון דונסקי, הראל ביטוח ופיננסים | נאוה ניב סרודיו, איילון חברה לביטוח | יורם פרדיננד, מרכז רפואי אקדמי  הדסה | איתן פיש, Swiss Reinsurance Company

חברי הצוות

מחומש-13.png
מחומש-06.png
מחומש-13.png
מחומש-06.png
הוליסטית
bottom of page